Om oss

Historie

Gårdens historie

Gårdens historie strekker seg tilbake til 1557 da den hadde navnet "Myrum".

I 1728 skyldte gården 2 øre og 12 marklag (ml). For å få et perspektiv: Skyld ble frem til 1838 regnet i spann, øre og marklag, der 1 spann = 3 øre = 72 marklag. Et spann skulle opprinnelig tilsvare verdien av ca.15 Kg smør. Marklag var en jordegodsenhet som ga en mark smør eller tilsvarende verdi i andre vareslag i årlig skyld (matrikkelskyld/landskyld).

I 1835 hadde gården: 1 hest, 3 kyr, 6 sauer og 1 gris. Såmengden var: 1/2 tønne bygg, 4 tønner havre og 5 tønner poteter.

I 1864 hadde gården: 54 dekar dyrka og 4 dekar dyrkbar jord. Skog til brensel

Navnets opprinnelse

"Navnet er greitt. Sett sammen av myr og øfn, audn. Garden heiter fra begynnelsen av Myr, Myhr, Myer, Myrum, først i 1695 får garden navnet Myr-øfnet. Seinere skifter det mellom myr og Myrøfnet, Myraunet. Siste staving kommer av audn, et øde sted eller gard."

Gårdens brukere

Prestbolet i Frosta eide Myraunet fra 1600 - 1832. Første kongelige skjøte for gården ble gitt til Jakob Sørensen Myraunet i 1832.

2013 - Gustav og Hanne Myraune
1982 - 2012 Lars og Kjersti Myraune
1941 - 1982 Gustav og Juliane Myraunet
1913 - 1941 Lars og Dina Myraune
1885 - 1913 Gunnar Andreasen Hovdal
1868 - 1885 Johan Arnt Andreasen Hovdal
1866 - 1868 Torsten Olsen Vangberg
1864 - 1866 Kristian Bernt Magnus Johan-Arntsen Richter
1832 - 1864 Jakob Sørensen Myraunet
1797 - 1832 Søren Aagesen
1780 - 1797 Ole Olsen Myraunet
1757 - 1780 Ole Amundsen Myraunet
1739 - 1757 Anders Amundsen
1734 - 1739 Amund Olsen
1728 - 1734 Ole Myraunet
1723 - 1728 Peder Arntsen
1690 - 1723 Arnt Pedersen Myraunet
1684 - 1690 Peders enke
1665 - 1684 Peder Arntsen
1626 - 1665 Thor Myr
1610 - 1626 Hallstein Myr
1557 - 1559 Torger Myrum