Priser & bestilling

Priser

Lokaler

Lokale
Pris
Gildehallen
kr 3000
Gildehallen (mer enn 3 dager)
kr 4000
   
Grisehuset
kr 1500
Gildehallen + Grisehuset
kr 4000

 

Informasjon

Leieprisen for lokalene er inkludert vasking. Leietaker må selv rydde lokalet klart til rengjøring.